DiGi Days

Marion Wiik | Noen tanker om vår digitale hverdag

Facebook – «Det handler om kommunikasjon»

Leave a comment

Facebook-Markting-Strategy

Facebook er kongen og flaggskipet av sosiale plattformer. Dette innlegget omhandler Facebook og deres forretningsmodell. Hvordan de tjener sine penger, hvem som er kundene, hvor lett er det å beskytte tjenesten mot kopiering og hva som kan sies å være Facebooks største trussel.

Nettsamfunnet Facebook ble startet av Mark Zuckerberg, med hjelp fra Eduardo Saverin og Andrew McCollum i 2004 under navnet «The Facebook». Zuckerberg var student ved Harvard University. Tanken bak var å lage et verktøy som skulle gjøre det lettere for studenter å holde kontakten med hverandre. Siden den gang har det spredt seg til andre bruksområder. Mark Zuckerbergs hjertebarn har virkelig åpnet nye dører for deling og relasjonsbygging. Hvis vi skal sette andelen aktive brukere i perspektiv, så har Facebook nå nesten like mange aktive brukere som det er innbyggere i Kina. Antallet er på 1,35 milliarder brukere, og tallet er fremdeles økende.

Norge ligger langt oppe på listen over størst brukermasse. Mediekanalen har blitt en effektiv annonseplattform, med avanserte segmenteringsmuligheter. Dette gir bedrifter muligheter til å utføre svært målrettede og kostnadsbesparende kampanjer.

Fakta om Facebook – Nøkkeltall for 2014:

 • Månedlig er det over 1,35 milliarder aktive brukere på Facebook.
 • 1,07 milliarder bruker Facebook Mobil månedlig og 654 millioner daglig.
 • 80 prosent av Facebooks trafikk går via mobil.
 • Det er over 3 millioner nordmenn på Facebook.
 • 2,4 millioner sjekker Facebook daglig der 1,9 millioner av dem gjør det via mobil.
 • 2,9 millionerer aktive i måneden – det tilsvarer 70% av Internettbrukere i Norge.
 • 82 prosent av brukerene som er aktive, sjekker Facebook hver dag.

Segmentet som er størst på Facebook er brukere i alderen 25 – 34 år, etterfulgt av 35 -44 år. Tjenesten er reklamefinansiert og dermed gratis for brukere.

Facebook på mobil

Facebook har vært dyktige til å tilpasse seg den økende mobibruken vi opplever i dagens samfunn. Nettgiganten har knekt koden for inntjening på mobiler og nettbrett. Mobilbrukerne står nå for 62 prosent av selskapets annonseinntekter. En fersk kvartalsrapport viser en omsetning på omkring 18 milliarder kroner. Dette er en økning på 67 prosent siden i fjor. For bare to år tilbake tjente selskapet nesten ikke penger på mobil i det hele tatt.

iphone

Hva er en forretningsmodell?

Det er mange meninger om hva en forretningsmodell egentlig er, fra de mer avanserte til de mer enkle modeller. Eksempler på forretningsmodeller som kan forstås på en svært enkel måte, svarer på tre enkle spørsmål. Hvem betaler? Hva betaler de? Og hva betaler de for?

Forretningsmodellen

Facebook er et alliansenettverk. Her samarbeider aktører uten at de er underlagt en sterk hierarkisk kontroll. Deltakerne i alliansenettverket er ofte både konkurrenter og samarbeidpartnere. Det er kundene som setter sammen den tjenesten de konsumerer. Facebook var den aktøren som var først ute til å betrakte sin tjeneste som en plattform snarere enn en applikasjon. I praksis betyr dette at de offentliggjorde deler av programkoden og tillot andre produsenter å lage programmer som passet inn i Facebooks egen infrastruktur. Det er dette vi omtaler som plugginn-moduler i dag. Dette har i stor grad bidratt til Facebooks enorme suksess.

Pluggin

Plattformtenkningen bygger på en annen organisasjonslogistikk enn de tidligere datasystemene. De favoriserer nettverksmetaforen og betrakningen om at deler av plattformen må betraktes som et fellesgode. Plattform er altså et åpent system som kan omprogrammeres av andre og skreddersys til ulike formål av eksterne utviklere. Facebook gjennomførte denne overgangen til plugginmoduler I 2007. Dette førte til at over 100 ulike tjenester plutselig virket på Facebook.

Kundene til facebook

Facebook sine kunder kan sies å både være brukerne, utviklere og annonsører. Dersom facebook ikke hadde hatt den mengden med brukere som den har, ville det heller ikke vært like attraktivt for bedrifter å annonsere her. Facebook drar altså stor nytte av nettverkseffekter.

En nettverkseffekt kan forklares med at en tjeneste har en økt verdi for en potensiell kunde avhengig av antallet andre kunder som også eier eller bruker tjenesten. Markedsandelen til bedriften blir dermed en variabel i verdifunksjonen for den neste konsumenten.

Konsekvensene av nettverkseffekter og increasing returns er at noen tjenester vokser mer enn andre, og blir såkalte naturlige monopoler. Eksempler på slike tjenester globalt er nettopp Facebook. Digitale tjenester som dette er bygd slik at kostnaden ved å betjene en kunde til (grensekostnaden) er ekstremt lav og i praksis så godt som ingen. Tjenesten skaleres opp med svært lave kostnader, selv om det må investeres i ekstra kapasitet for å betjene veksten.

Noen av de største bedriftene som annonserer på facebook er Samsung, P&G, Microsoft, AT&T og Amazon.

Hvorfor annonsere på facebook?

Facebook annonsering gir deg muligheten til å segmentere og personalisere din markedsføring mot ulike målgrupper og personligheter du henvender deg mot på en svært effektiv måte!

Lurer du på hvorfor du skal annonsere på Facebook er svaret klart – kundene dine er der! En av de mest fantastiske tingene med Facebook annonsering er at du kan velge å markedsføre deg kun ovenfor personer som oppfyller dine krav til alder, kjønn, bosted, interesser, sivilstatus, utdanning med mer dersom dette er ønskelig.

Når du skal annonsere på Facebook har du i hovedsak to valgmuligheter. Den første er det Facebook kaller “Sponsede hendelser”, og den andre er rene annonser.

Sponsede hendelser: Sponsede hendelser er når du betaler deg inn på veggen til målgruppen din i form av innlegg og nyheter. Forskjellige typer innlegg du kan sponse er; innlegg på siden, når noen liker siden din, når noen sjekker inn hos deg, innlegg som likes på siden eller bruk av applikasjoner.

For å dra nytte av sponsede hendelser er du avhengig av å ha en Facebookside med en del aktivitet og et visst antall tilhengere. Disse går nemlig bare ut til venner av de som allerede er i kontakt med deg via Facebook. Ved å betale for sponsede hendelser sikrer du deg at flest mulig av venner ser når en person skriver innlegg, liker eller sjekker inn hos deg.

Facebook-annonser: Hva gjelder facebook annonser kan vi skille mellom to typer; annonser for sider og annonser for eksterne adresser.

Annonser for sider:
 For bedrifter vil det være optimalt om flest mulig vet om deres side, at de liker den og følger med på hva som skjer og kommuneseres fra bedriften. Ved å annonsere for siden din kan du få inn nye følgere. Dine nye tilhengere kan du kommunisere med, gi gode tilbud og konvertere til betalende kunder på sikt. Når du setter opp en slik annonse kan du velge hvilken fane på siden den skal gå til, for eksempel en kampanjefane eller rett til veggen.

Du har 135 tegn til disposisjon for å skape interesse slik at potensielle kunder klikker på annonsen. Du kan velge et bilde som passer til, eller bruke eksisterende bilde for siden din.

Annonsen din kan segmenteres på mange måter – du ønsker selvfølgelig at den i størst mulig grad skal treffe din målgruppe. Eksemlper på segmentering er demografiske variabler som alder og kjønn, geografisk plassering, utdanning, interesser og tilknytning. Det bedre du segmenterer, jo bedre resultater får du, og her gir Facebook deg fantastiske muligheter til å treffe akkurat de du vil, og gir deg hele tiden en indikasjon på hvor mange annonsen vil treffe.

Eksterne annonser: Eksterne annonser går ikke til Facebook sider, men til en nettbutikk eller landingsside for kjøp som ligger utenfor. Fremgangsmåten for å sette opp selve annonsen er den samme, forskjellen er at du må legge inn URL for hvor annonsen skal gå. Du kan enten sende de som klikker på annonsen til din nettbutikk eller til en dedikert landingsside. Det mest effektive er å ha egne landingssider for hver annonse hvor det kun er informasjon om produktet og mulighet for å gjøre kjøp.

Hva tjener Facebook penger på?

Facebook tjener hovedsaklig sine penger på annonser. Hvor mye annonsene på Facebook skal koste, er opp til bedriften. Her kan man velge mellom et daglig eller et totalt budsjett så vel som CPM (kostnad per tusen visninger) eller CPC (kostnad per klikk). Du betaler kun for klikkene eller visningene du oppnår, opp til det beløpet du angir i budsjettet ditt.

Kopiering

Det er ikke spesielt vanskelig å kopiere tjenesten til Facebook rent teknologisk. Utfordringen for inntrengere i slike markeder er å skape kritisk masse av tilbud og av brukere. Det vanskelige for inntrengere er å få alle brukerne til å bytte fra Facebook til den nye tjenesten, altså å skape kritisk masse av brukere.

Vi kan jo spørre oss hva vil så skje den dagen vi mister tillit til Facebook. Vil vi flytte samlet til alternative tjenester? Vil vi spre aktivitetene fra Facebook over i andre nettverk som Flickr, Twitter, Instagram eller lignende? Tiden vil vise.

Trusler

Det er en rekke faktorer som kan være reelle trusler for facebook. Nettgiganten har selv listet opp 10 trusler 

Et annet dilemma som facebook står ovenfor er den økende reklamen som enkelte brukere har begynt å erge seg over. Gründerne bak det nye sosiale nettverket Ello har utviklet et alternativ som skal være reklamefritt, gratis og kun for inviterte. Men det vil nok ikke vare i lengden?

Facebook blir stadig utfordret av nisjetjenester. Nettsamfunnets strategi til nå har vært å kjøpe opp konkurrentene eller lansere lignende tjenester. Først forsøkte Facebook å lage sin egen Snapchat-tjeneste, navngitt Poke, men den ble fjernet fra markedet og erklært som en flopp.

Ifjor høst forsøkte Facebook å kjøpe Snapchat for 18 milliarder kroner, men fikk avslag fra Snapchats eiere. Tidligere har Facebook kjøpt opp konkurrenter som billeddelingstjenesten Instagram for 6 milliarder kroner og meldingstjenesten WhatsApp for utrolige 119 milliarder kroner.

Messaging apps oppfattes som et svært viktig område. Samtidig er det viktig å huske på at Facebook er blitt så store at de har muskler til å prøve på nytt mens utfordrerne kanskje ikke har det.

facebook-whatsapp

Messaging Apps

Det som muligens kan være den største trussel som facebook nå står ovenfor er messaging apps og deres mobilbare, mer personlige sosiale nettverk. Mobile Messages har en økende aktivitet. Her er noen av de største.

 • Line Mobile Messaging
 • WhatsApp
 • Viber
 • MessageMe
 • Voxer
 • HeyTell
 • TextNow
 • Talkatone
 • Keek
 • SnapChat

For Facebook handler det om milliarder av kroner. Hvis nettsamfunnet taper brukerne til eksempelvis Snapchat går Facebook-brukernes aktivitet ned, noe som igjen fører til at de mister verdifull annonseplass. Facebook er avhengig av å ha aktivitet fra brukerne, passive brukere holder rett og slett ikke.

Socialmediaicons

Brukertall for sosiale medier

Brukertallene for sosiale medier øker stadig, og Facebook er snart større enn verdens mest folkerike land, Kina. Facebook eier fire av de største sosiale mediene – Facebook, WhatsApp, Instagram og Facebook Messenger. Facebook tenker stadig på hvordan de skal klare å beholde sine brukere. Siste skriverier viser at It-giganten nå ønsker å diskutere samarbeid med nyhetsmedier. Dette betyr at nettaviser kan komme til å bruke Facebook som en distrubusjonsplattform for å sende artikler direkte til brukernes smarttelefoner. De arbeider da ut fra en avtale om at nyhetsstedet og Facebook deler annonseinntektene. Dette er nok en utvikling som vil komme, blir det ikke facebook så blir det noen andre. Det er klart at Facebook ønsker å få brukerne til å bli lengre på Facebook, samtidig som at de ønsker å selge reklame.

Kilder:

https://arnek.wordpress.com/2014/01/23/nettverkseffekter-og-increasing-returns-hva-skjera/

http://e24.no/digital/facebook/saa-store-er-sosiale-medier-sammenlignet-med-verdens-befolkning/23337563

http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2014/07/17/2159/Telekom/lynmeldingstjenester-truer-sosiale-medier

https://metronet.no/statistikk-sosiale-medier-2014/

http://www.dn.no/etterBors/2014/06/18/Medier/facebook-tar-et-snapshot?service=print

http://www.dagbladet.no/2014/09/26/kultur/facebook/ello/sosiale_medier/sosiale_nettverk/35452645/

http://www.vg.no/forbruker/sosiale-medier/medlemmene-skryter-og-foeler-seg-kule/a/23307219/

http://personalweb.about.com/od/mobile-messaging/tp/8-Mobile-Messaging-Apps.htm

http://www.nrk.no/kultur/slik-tjener-facebook-penger-pa-deg-1.11846773

http://www.businessinsider.com/here-are-facebooks-5-biggest-advertisers-2014-5

http://keyteq.no/tjenester/digital-strategi/sokemotormarkedsforing/facebook-annonsering/

http://leftbrainmarketing.net/blogg/2011/06/slik-lykkes-du-med-facebook-ads/

https://www.facebook.com/help/214319341922580

Krokan, A (2010) Den digitale økonomien. CAPPELEN DAMM AS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s